DDoS Защита

about

КАК РАБОТИ DDoS ЗАЩИТАТА?

Разграничаването на полезния от зловредния трафик става на базата както на предварително зададени шаблони, така и на изготвяне на профил на клиентския трафик.

Зловредният трафик се филтрира от платформите за защита, а при клиента достигат само легитимни пакети.

Какъв трафик защитава Специализираното ни хардуерно оборудване защитава клиента от атаки, идващи както от международното, така и от българското Интернет пространство без това да внася допълнително времезакъснение на пакетите.

Режим на работа Трафикът на клиента може да се защитава постоянно от платформата или да се включва само при нужда от самия клиент.

ЗА КОГО Е ВАЖНА ЗАЩИТАТА?

Firewall и DDoS Protection, анализира в РЕАЛНО време насочения към Вас трафик, дали е зловреден.

При откриването на такъв, той бива филтриран.

Услугата е предназначена както за бизнес и корпоративни клиенти (банкови и финансови институции, онлайн медии, търговски платформи, гейм сървъри, уеб портали и др.), така и за интернет доставчици.

about
about

Always On & On-Demand DDoS Защита

Нашата DDoS защита работи по два начина.

On-Demand - Защитата се включва веднага след атака и филтрира нечистия/злонамерен трафик - препоръчваме този метод на клиентите ни с гейм сървъри, тъй като след много опит в тези среди наблюдаваме, че това е най-удачният вариант.

Always On - При този метод защитата е включена непрекъснато на определено IP и предоставяме само чист/филтриран трафик на клиентите си без значение дали има атака в момента или не.

Тази опция не е толкова подходяща за гейм сървъри, защото е възможно макар и доста рядко да блокира достъпа на някой от Вашите клиенти. Използва се при атаки над 400 Gbps, каквито почти не се срещат.

Каква защита притежаваме?

Разполагаме с физически Hardware FireWall, който се грижи за безпроблемната и непрекъсната работа на всички услуги.

Firewall и DDoS Protection е сървър с мрежови интерфейси 10G или 40G, който работи като Layer2 transparent bridge на VLAN-и или физически портове.

Той инспектира преминаващия трафик в реално време за потенциален зловреден такъв.

Поради анализирането на трафика в реално време практически няма нужда от време за сработване.

Когато зловреден трафик бъде засечен, той бива филтриран.

Към системата за защита има допълнителен сървър за мониторинг и анализ на целия трафик, като информацията се събира в база данни и се ползва за статистики, графики на трафика, логове на изминали атаки.

Можем да спрем всякакъв тип DDoS атаки.

about

Свържете се с нас

host@derhosting.bg

Свържете се с нас

0888 223 183